Opłaty za przedszkole

 • Opłaty za przedszkole od lutego 2015 będzie można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Numer konta, a także kwotę do zapłaty otrzymają Rodzice drogą mailową. Są 2 konta do opłat przelewowych: oddzielne za żywienie i oddzielne Rady Rodziców. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie numerów kont i kwot do wpłaty. Rada Rodziców płatna według zadeklarowanej stawki.

  • Odpłatność za pobyt w przedszkolu

   Nowa uchwała o opłatach za przedszkole

   Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r.w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

   bezpłatne
  • Płatność za żywienie

   Informujemy, iż opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w formie odpisu w następnym miesiącu.
   Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

   • Za trzy posiłki - 12,00 zł za dzień
   • Za dwa posiłki - 9,60 zł za dzień
   9,60 zł lub 12,00 zł / dzień
Skip to content