Ramowy rozkład dnia

 • RAMOWY ROZKŁAD DNIA (Grupa I, II)
  3 latki

  07.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi
  08.00 – 08.20 Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
  08.20 – 08.30 Zabawy ruchowe; czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania
  08.30 – 09.00 Śniadanie
  09.00 – 09.15 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych po posiłku
  09.15 – 09.45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna – z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia
  09.45 – 10.10 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
  10.10 – 10.30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do II śniadania
  10.30 – 10.45 II śniadanie
  10.45 – 11.00 Czynności samoobsługowe w szatni przed wyjściem na plac zabaw
  11.00 – 11.50 Aktywność ruchowa na placu zabaw, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne, obserwacje przyrodnicze
  11.50 – 12.00 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
  12.00 – 12.40 Obiad
  12.40 – 14.00 Odpoczynek na materacach, bajkoterapia, muzykoterapia, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu
  14.00 – 14.30 Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
  14.30 – 14.45 Podwieczorek
  14.45 – 17.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia. Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych 

   

   RAMOWY ROZKŁAD DNIA (Grupa III, IV)
  4 latki

  07.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
  08.00 – 08.20 Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
  08.20 – 08.30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe; czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania
  08.30 – 09.00 Śniadanie
  09.00 – 09.15 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych po posiłku
  09.15 – 09.45 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
  09.45 – 10.20 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia
  10.20 – 10.30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do II śniadania
  10.30 – 10.45 II śniadanie
  10.45 – 11.00 Czynności samoobsługowe w szatni przed wyjściem na plac zabaw
  11.00 – 11.50 Aktywność ruchowa na placu zabaw, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne, obserwacje przyrodnicze
  11.50 – 12.00 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
  12.00 – 12.40 Obiad
  12.40 – 13.10 Bajkoterapia – słuchanie i analiza literatury o treści wychowawczej, rozmowy wychowawcze. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu
  13.10 – 14.20 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia.
  14.20 – 14.30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
  14.30 – 14.45 Podwieczorek
  14.45 – 17.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia. Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych

   

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA (Grupa  V, VI, Iz, IIz, IIIz, IVz)
  5, 6-latki

  07.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
  08.00 – 08.15 Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
  08.15 – 08.30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe; czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania
  08.30 – 08.50 Śniadanie
  08.50 – 09.00 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych po posiłku
  09.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
  10.00 – 10.30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia
  10.30 – 10.40 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do II śniadania
  10.40 – 11.00 II śniadanie
  11.00 – 11.50 Aktywność ruchowa na placu zabaw, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne, obserwacje przyrodnicze
  11.50 – 12.00 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
  12.00 – 12.40 Obiad
  12.40 – 13.10 Bajkoterapia – słuchanie i analiza literatury o treści wychowawczej, rozmowy wychowawcze. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu
  13.10 – 14.20 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
  14.20 – 14.30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

  14.30 – 14.45 Podwieczorek
  14.45 – 15.30 Zabawy dydaktyczne i utrwalające treści, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia
  15.30 – 16.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci
  16.00 – 17.00 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze. W razie niepogody zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę w sali zabaw.
  Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych

  Religia :

  w trakcie ustaleń

   

   

   

   

Skip to content