Programy

 • PROGRAMY ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

  • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk
  • Program „Twórcza aktywność plastyczna dziecka w edukacji przedszkolnej” A. Miąsek
  • Program czytelniczy polsko – angielski „My firstbooks” A. Friderich
  • Program profilaktyki dysfunkcji oddychania wśród dzieci w wieku przedszkolnym „Oddycham prawidłowo, rosnę zdrowo” P. Krok, A. Barańska
  • Program „Kształtowanie umiejętności małego dziecka” I. Karwowska

   

  PROGRAMY, PROJEKTY, INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

  • Program edukacyjny „Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja” (Fundacja Veolia Polska i Fundacja V4Sport)
  • Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” (Kubuś)
  • Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” (PPIS m.st. Warszawy)
  • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Zbieraj! Baterie i telefony” (Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Elektrorecykling S.A.
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „English Special Days”
  • Ogólnopolski Projekt „Bajkowa Wyprawa” (EduAnima)
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką” (Dagmara Drabik)
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sztuka Emocji” (Natalia Pawlik-Kopica)
  • Projekt autorski „Mali odkrywcy i badacze” (M. Reda-Słupska)
  • Innowacja pedagogiczna „Zabawa w spokojny umysł” (Elżbieta Brol)

   

   

Skip to content