Punkt informacyjno - konsultacyjny Warszawa Włochy

6 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W tym trudnym czasie zagrożenia epidemicznego specjaliści Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego pozostają do dyspozycji mieszkańców Włoch. Psycholog, specjalista terapii uzależnień oraz prawnik udzielą bezpłatnych porad i konsultacji pod nr tel.: 22 443 44 74, 888 552 677 oraz mailowo pod adresem: wlochy.pik@um.warszawa.pl

Punkt Informacyjno Konsultacyjny udziela wsparcia m. in. w niżej wymienionych sprawach:

• utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba,

• problemy rodzinne, emocjonalne i w związkach,

• nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,

• doświadczanie przemocy w rodzinie – możliwe jest uzyskanie zarówno wsparcia psychologicznego jak i prawnego,

• stosowanie przemocy wobec bliskich – specjaliści porozmawiają z osobami które pragną zmienić swoje zachowanie.

Uwaga Rodzice!! Ważna informacja w sprawie REKRUTACJI !!Oferta pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii
Skip to content