Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

16 marca 2020

Uwaga ! Ważne!

Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych:

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji :

1.wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w zamkniętych kopertach/koszulkach, które  rodzice będą składać do pojemnika wystawionego przy wejściu do przedszkola.

2.Na potwierdzenie złożenia wniosku będą wydawane odpowiednie druki.

3. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji

4. W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium dotyczące zatrudnienia rodziców na podstawie oświadczenia rodziców pod warunkiem, że rodzice dostarczą stosowne zaświadczenia do 31 marca br.

5. W treści oświadczenia rodzice muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium

6. W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

KwarantannaChronię siebie – zostaję w domu, informacja dla seniorów oraz bezpłatna pomoc psychologiczna
Skip to content