Informacja na temat organizacji pracy Przedszkola nr 419 od 1 września 2020

27 sierpnia 2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 1 września 2020 r. przedszkole będzie czynne od godz. 7:00 do godz. 17:00.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w pełnym komplecie wychowanków.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola od 1 września 2020 r.:

– Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli

https://p419.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020-1.pdf

– Procedura organizacji opieki, wychowania i kształcenia w przedszkolu od 1 września 2020 r. w oparciu o obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Procedura organizacji opieki w przedszkolu-

– Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola

Procedura_podejrzenia_zakazenia_u_pracownika-rodzica-opiekuna_prawnego

– Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie Przedszkola nr 419 oraz przestrzegania obowiązujących procedur.

 

 

 

 

 

 

Stawka żywieniowa od 1 września 2020List Prezydenta m.st. Warszawa Rafała Trzaskowskiego
Skip to content