Informacja odnośnie strajku

3 kwietnia 2019
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pojawiające się  pytania rodziców w sprawie strajku informuję, iż:
W związku z prowadzonymi  rozmowami przedstawicieli związków zawodowych ze stroną rządową, ciężko jest nam w chwili obecnej powiedzieć jednoznacznie, czy strajk się odbędzie czy nie. Jeżeli do strajku dojdzie, to nasze przedszkole bierze w nim udział, ponieważ wszyscy pracownicy (nauczyciele, obsługa i administracja) przystąpili do sporu zbiorowego. W związku z tym, że wszyscy pracownicy wyrazili gotowość do strajku, przedszkole nie będzie przyjmowało dzieci.
Jeżeli strajk się odbędzie, przysługuje rodzicom zasiłek opiekuńczy.
Poniżej linki :
Oświadczenie dla pracodawcy
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36
Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15
Dodatkowo w placówce są rozwieszone plakaty informujące Państwa o zbliżającym się strajku.
Ponadto w związku z nadchodzącym strajkiem, na stronie Biura Edukacji znajduje się informacja dla rodziców z ofertą planowanych bezpłatnych zajęć dla rodziców z dziećmi. Poniżej link do strony:
 (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21512-bezplatna-oferta
Przekazujemy również skan pisma od Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.

https://p419.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/pismo.pdf

Grażyna Zwierz
Dyrektor Przedszkola nr 419
3. 04. 2019r.
Warsztaty logopedyczne dla rodzicówInformacja dotycząca strajku
Skip to content