Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 419

20 kwietnia 2018

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 419

Do 27.04.2018r. do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie przedszkola (1 piętro).

Druki dostępne są w sekretariacie lub na stronie przedszkola: https://p419.edu.pl w zakładce REKRUTACJA.

Niezłożenie woli zapisu w w/w. terminie powoduje skreślenie dziecka z listy osób przyjętych.

Warsztaty Umiejętności WychowawczychOpłaty za dyżur wakacyjny
Skip to content