INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 419

10 kwietnia 2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 419

Do 17.04.2019r. do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

Ø  składać osobiście w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane – (Druki dostępne są w sekretariacie lub na stronie przedszkola: https://p419.edu.pl)

                                                                   lub

Ø  elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Przejdź do podglądu podania” i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk „Potwierdź wolę zapisu” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna
w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu ,,papierowego” druku.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Informacje na temat strajkuInformacja na temat strajku
Skip to content