Projekt ekologiczny "Przedszkolny warzywniaczek"

1 czerwca 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy realizację autorskiego projektu ekologicznego pt. „Przedszkolny warzywniaczek”. Projekt jest realizowany przy współpracy z Fundacją im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka. Mogą Państwo podziwiać przed przedszkolem skrzynie z naszymi uprawami.

Główne cele projektu to:

 • podniesienie świadomości przyrodniczej i ekologicznej dzieci
 • tworzenie nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu
 • uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko
 • wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz przyrody
 • włączenie lokalnej społeczności w działania dla dobra środowiska
 • rozwijanie zdolności odczuwania piękna przyrody
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej
 • wyzwalanie aktywności na rzecz środowiska

Realizując projekt chcemy się szczególnie skupić na:

 • poszerzeniu wiedzy i horyzontów dzieci na temat uprawy, pielęgnacji i przetwarzania warzyw i ziół
 • poszerzeniu wiedzy dzieci na temat wykorzystania odpadów biologicznych (kompostownik) i segregacji
 • poszerzeniu wiedzy dzieci na temat sezonowości i upływu czasu
 • zapoznaniu dzieci z rodzajami warzyw m. in. strączkowe, okopowe, kapustne, cebulowe, dyniowate
 • zachęcaniu do bliskiego kontaktu z naturą
 • rozbudzaniu w dzieciach potrzeby kontaktu z przyrodą
 • kształtowaniu opiekuńczego stosunku do świata roślin
 • uświadomieniu dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych
 • budowaniu w dzieciach poczucia wspólnoty z otoczeniem
 • budowaniu w dzieciach poczucia odpowiedzialności za powierzone obowiązki
 • kształtowaniu emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów występujących w środowisku człowieka
 • kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna w zjawiskach i obiektach przyrodniczych
 • kształtowaniu cierpliwości oraz uświadomieniu dzieciom, że każde działanie przynosi dla nas korzyści
 • przełamywaniu barier w poznawaniu nowych smaków
 • wspieraniu odporności dzieci poprzez prace gospodarcze na świeżym powietrzu
 • rozwijaniu umiejętności praktyczno-technicznych

 

Wścieklizna – ważne informacjeSpotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych od września 2021 do Przedszkola 419 – filia ul. Ryżowa 12
Skip to content